Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Realizowane działania projektowe

dodano: 2012-01-19 08:16:20

W okresie od 01.06.2011 r.  do 31.12.2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku realizowało III edycję projektu systemowego pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2012, Poddziałanie 7.1.2. 

Celem główny projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost kompetencji społecznych 18 kobiet i 10 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupskiego w okresie 7 m-cy.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie postaw samodzielności u 18 kobiet i 10 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupskiego w okresie 7 m-cy;
 • wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienie kompetencji zawodowych u 18 kobiet i 10 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupskiego w okresie 7 m-cy;
 • przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny przez 18 kobiet i 10 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupskiego w okresie 7 m-cy;
 • promocja rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu słupskiego w okresie 7 m-cy;
 • upowszechnianie pracy socjalnej;

Uczestnicy projektu

Ostatecznymi uczestnikami projektu było łącznie 28 osób (19K, 9M) z terenu powiatu słupskiego, w tym 8 osób niepełnosprawnych objętych programem integracji społecznej i zawodowej oraz 20 wychowanków rodzin zastępczych realizujących indywidualne programy usamodzielnień.

Działania projektowe:

 1. W ramach indywidualnych programów usamodzielnienia (20 osób):
 • Warsztaty integracyjno-aktywizujące (12 godzin dydaktycznych);
 • Warsztaty kompetencji społecznych (warsztat prowadzony w dwóch grupach w ilości 30 godz. dydaktycznych/na grupę);
 • Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy (warsztat prowadzony w dwóch grupach w ilości 16 godzin dydaktycznych/na grupę
 • Warsztaty metodyczne i rady pedagogiczne (12 godz. dydaktyczne);
 • Kurs prawa jazdy kat. B;

         2. W ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (8 osób):

 • Warsztaty integracyjno-aktywizujące (12 godzin dydaktycznych);
 • Warsztaty kompetencji społecznych (24 godz. dydaktyczne);
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne (16 godz. dydaktycznych);
 • Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy (16 godzin dydaktycznych);
 • Warsztaty budowania własnego wizerunku z elementami wizażu i zasad savoir vivre (12 godz. Dyd.);
 • Kurs komputerowy z elementami grafiki komputerowej (60 godz. dydaktycznych);

         3. W ramach działań środowiskowych zrealizowano następujące działania:

 • Festyn integracyjny dla rodzin zastępczych, którego celem była integracja rodzin zastępczych z terenu powiatu słupskiego

- podczas festynu uczestnikom zapewniono: wyżywienie, oprawę muzyczną, możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem, gry i zabawy animacyjne prowadzone przez trzech animatorów, nagrody dla dzieci;

 • Wyjazd do Gdyni z udziałem 43 osób (27 uczestników projektu, 13 osób z najbliższego otoczenia uczestników projektu, 3 opiekunów)

- program wycieczki obejmował zwiedzanie muzeum na statku „Dar Pomorza” oraz spektakl w Teatrze Muzycznym; 

W celu promocji projektu:

 • zakupiono gadżety promocyjne (balony – 500szt, piłki – 100szt.),
 • utworzono stronę internetową, na której systematycznie zamieszczano informacje na temat przebiegu realizacji projektu;
 • zakupiono materiały informacyjne (ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze – 5000 szt, plakaty – 200szt, ulotki promujące projekt – 2500 szt)
 • zakupiono roll up-a do wizualizacji projektu;
 • zakupiono albumy na zdjęcia oraz wywołano dla każdego uczestnika projektu zdjęcia, co stanowić będzie trwałą promocję projektu;
 • opublikowano artykuły w prasie lokalnej,
 • wyemitowano cztery audycje radiowe;

Rezultaty projektu

        Realizacja działań projektowych w ramach projektu systemowego pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” wpłynęła na osiągnięcie celu głównego projektu, tj. zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost kompetencji społecznych 28 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupskiego.

        Uczestnicy projektu poprzez udział w w/w projekcie systemowym zostały wyposażone w wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Dzięki zajęciom z psychologiem i doradcą zawodowym oraz innymi trenerami zostały rozwinięte ich umiejętności społeczne, które ułatwią sprawne poruszanie się na współczesnym rynku pracy.

        Uczestnikom projektu zapewniono: diagnozę potencjału zawodowego, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji społecznych, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy zyskali również predyspozycje osobiste oraz umiejętności praktyczne – nabyły umiejętność autoprezentacji, wzrosła ich samoocena i motywacja do aktywnego poszukiwania pracy, rozwinęły swoje zdolności komunikacyjne, zdobyły także nowe kwalifikacje.