Dziś jest sobota 05 grudnia 2020, imieniny: Kryspina i Saby

Zespół

dodano: 2020-08-04 11:15:51

Dyrektor - Urszula Dąbrowska
Zespół Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy: Marta Wilkowska
Starszy księgowy: Joanna Gumińska
Starszy księgowy: Agnieszka Żabińska

Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej
Specjalista ds. świadczeń z pieczy zastępczej: Daria Kleszczyńska
Starszy pracownik socjalny: Beata Szmaglik-Michułka
Aspirant pracy socjalnej: Monika Kozina
Psycholog: Anna Mróz
Psycholog: Katarzyna Łuczak
Psycholog: Martyna Małecka
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej:
Emilia Woźniak
Specjalista pracy z rodziną: Alicja Mendel
Specjalista pracy z rodziną: Łukasz Kuchnowski
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Ewa Bibrowska
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Magdalena Jurek
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Joanna Michalczyk
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Jarosław Skapowicz 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Honorata Stenka
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Przemysław Kaca
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Sylwia Chmielewska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Patrycja Gad
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Starszy specjalista: Justyna Rudowska - Błażek
Starszy specjalista: Małgorzata Wardziak
Referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych: Iwona Gerula  
Zespół Organizacyjny
Specjalista ds. organizacyjnych i kadr: Wioleta Młynarczyk
Specjalista: Dominika Gregorek
Pomoc administracyjna: Dominika Świeżak
Kierowca/konserwator: Gabriel Ćmil
Zespół ds. realizacji projektów
Aspirant pracy socjalnej - animator działań senioralnych:
Eunika Jędrzejewska - Pietrzyk