Dziś jest sobota 04 lutego 2023, imieniny: Andrzeja i Weroniki

Zespół

dodano: 2022-11-29 10:27:54

Dyrektor - Urszula Dąbrowska
Zespół Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy: Marta Wilkowska
Starszy księgowy: Joanna Gumińska
Starszy księgowy: Agnieszka Mazurowska

Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej
Specjalista ds. świadczeń z pieczy zastępczej: Daria Kleszczyńska
Starszy pracownik socjalny: Beata Szmaglik-Michułka
Pracownik socjalny: Sylwia Chmielewska
Koordynator wsparcia opiekunów tymczasowych: Tetiana Mytych
Psycholog: Katarzyna Łuczak
Psycholog: Martyna Małecka
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej:
Emilia Woźniak
Specjalista pracy z rodziną: Alicja Mendel
Specjalista pracy z rodziną: Łukasz Kuchnowski
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Ewa Bibrowska
Specjalista pracy z rodziną: Magdalena Jurek
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Joanna Michalczyk
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Jarosław Skapowicz 
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Honorata Stenka
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Przemysław Kaca
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Eunika Jędrzejewska-Pietrzyk
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Anna Puścian-Wódz
Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Iwona Kuchnowska
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Starszy specjalista ds. kontroli i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: Justyna Rudowska - Błażek
Starszy specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: Małgorzata Wardziak
Referent ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: Iwona Gerula  
Zespół Organizacyjny
Specjalista ds. organizacyjnych i kadr: Wioleta Góra
Specjalista: Dominika Gregorek-Koss
Referent ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu: Dominika Świeżak
Kierowca/konserwator: Gabriel Ćmil
Zespół ds. realizacji projektów
Koordynator projektu Srebrna Sieć II - Małgorzata Żebrowska
Aspirant pracy socjalnej - animator działań senioralnych:
Kamila Brzezicka