Dziś jest piątek 22 listopada 2019, imieniny: Marka i Cecylii

Zespół

dodano: 2019-10-01 10:04:50

Dyrektor - Urszula Dąbrowska
Zespół Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy: Marta Wilkowska
Starszy księgowy: Joanna Gumińska
Starszy księgowy: Agnieszka Żabińska

Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej
Specjalista ds. świadczeń z pieczy zastępczej: Daria Kleszczyńska
Starszy pracownik socjalny: Beata Szmaglik-Michułka
Aspirant pracy socjalnej: Monika Kozina
Psycholog: Anna Mróz
Psycholog: Katarzyna Cioczek
Psycholog: Martyna Małecka
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej:
Emilia Woźniak
Specjalista pracy z rodziną: Magdalena Jurek
Specjalista pracy z rodziną: Alicja Mendel
Specjalista pracy z rodziną: Łukasz Kuchnowski
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Ewa Bibrowska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Joanna Michalczyk
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Jarosław Skapowicz 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Honorata Stenka
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Przemysław Kaca
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Sylwia Chmielewska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Eunika Jędrzejewska-Pietrzyk
Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Patrycja Gad
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Starszy specjalista: Justyna Rudowska - Błażek
Starszy specjalista: Małgorzata Wardziak
Pomoc administracyjna:: Andrzej Tyszkiewicz
Zespół Organizacyjny
Specjalista ds. organizacyjnych i kadr: Wioleta Młynarczyk
Specjalista: Dominika Gregorek
Pomoc administracyjna: Joanna Hryhorowicz
Kierowca/konserwator: Gabriel Ćmil
Zespół ds. realizacji projektów
Specjalista Reintegracji Zawodowej - Kinga Pełka
Aspirant pracy socjalnej - animator działań senioralnych:  Adriana Śniegulska