Dziś jest środa 12 maja 2021, imieniny: Dominika i Pankracego

Zespół

dodano: 2021-04-07 14:34:56

Dyrektor - Urszula Dąbrowska
Zespół Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy: Marta Wilkowska
Starszy księgowy: Joanna Gumińska
Starszy księgowy: Agnieszka Żabińska

Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej
Specjalista ds. świadczeń z pieczy zastępczej: Daria Kleszczyńska
Starszy pracownik socjalny: Beata Szmaglik-Michułka
Aspirant pracy socjalnej: Monika Kozina
Psycholog: Katarzyna Łuczak
Psycholog: Martyna Małecka
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej:
Emilia Woźniak
Specjalista pracy z rodziną: Alicja Mendel
Specjalista pracy z rodziną: Łukasz Kuchnowski
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Ewa Bibrowska
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Magdalena Jurek
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Joanna Michalczyk
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Jarosław Skapowicz 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Honorata Stenka
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Przemysław Kaca
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Sylwia Chmielewska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Patrycja Gad
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Starszy specjalista: Justyna Rudowska - Błażek
Starszy specjalista: Małgorzata Wardziak
Referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych: Iwona Gerula  
Zespół Organizacyjny
Specjalista ds. organizacyjnych i kadr: Wioleta Góra
Specjalista: Dominika Gregorek-Koss
Referent ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu: Dominika Świeżak
Kierowca/konserwator: Gabriel Ćmil
Zespół ds. realizacji projektów
Koordynator projektu Srebrna Sieć II - Małgorzata Żebrowska
Aspirant pracy socjalnej - animator działań senioralnych:
Eunika Jędrzejewska - Pietrzyk
Specjalista pracy z rodziną - Małgorzata Siupik-Winiszewska