Dziś jest wtorek 18 czerwca 2019, imieniny: Marka i Elżbiety

Zespół

dodano: 2019-01-30 11:16:41

Dyrektor - Urszula Dąbrowska
Zespół Finansowo - Księgowy

Główny Księgowy: Marta Wilkowska
Księgowy: Joanna Gumińska
Księgowy: Agnieszka Żabińska

Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej
Specjalista ds. świadczeń z pieczy zastępczej: Daria Kleszczyńska
Pracownik socjalny: Beata Szmaglik-Michułka
Aspirant pracy socjalnej: Monika Kozina
Psycholog: Anna Mróz
Psycholog: Katarzyna Cioczek
Psycholog: Martyna Małecka
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Pedagog: Emilia Woźniak
Specjalista pracy z rodziną: Magdalena Jurek
Specjalista pracy z rodziną: Alicja Mendel
Specjalista pracy z rodziną: Łukasz Kuchnowski
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Ewa Bibrowska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Joanna Michalczyk
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Jarosław Skapowicz 
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Honorata Stenka
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Przemysław Kaca
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Sylwia Chmielewska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Eunika Jędrzejewska-Pietrzyk
Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Patrycja Gad
Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Starszy specjalista: Justyna Rudowska - Błażek
Starszy specjalista: Małgorzata Wardziak
Zespół Organizacyjny
Główny specjalista: Katarzyna Filipiak
Samodzielny referent ds. organizacyjnych i kadr: Wioleta Młynarczyk
Pomoc administracyjna: Joanna Hryhorowicz
Kierowca/konserwator: Gabriel Ćmil
Zespół ds. realizacji projektów
Aspirant pracy socjalnej - animator działań senioralnych:  Roksana Krefta
Specjalista reintegracji zawodowej : Barbara Lipiec