Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Kadra projektu

dodano: 2012-05-18 09:33:14

     

 

Do realizacji projektu pn. "Rozwijamy żagle – wzmocnienie rodzin zastępczych" na okres od 07.03.2012 r. do 31.12.2012 r. zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku powołano:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynator projektu – Anna Sielska

Zakres czynności:

 • nadzór nad realizacją projektu „Rozwijamy żagle – wzmocnienie rodzin zastępczych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • koordynacja  pracy zespołu projektowego i realizacji działań projektowych zgodnie  z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramu projektu,
 • kontrola wydatków projektowych, opis merytoryczny dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu,
 • rekrutacja uczestników/czek projektu,
 • bieżący kontakt z uczestnikami projektu,
 • promocja projektu,
 • ewaluacja i monitoring projektu,
 • organizacja i nadzorowanie przebiegu działań projektowych,
 • sprawozdawczość projektowa – sporządzanie wniosków o płatność (część rzeczowa wniosku) oraz innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne organy nadrzędne,
 • utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.

Obsługa finansowa projektu – Anna Grudzińska

Zakres czynności:

 • rozliczenie finansowe projektu,
 • monitoring finansowy projektu,
 • postęp finansowy projektu,
 • sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności określonych umową ramową dotyczącą projektu (część finansowa),
 • księgowanie wydatków związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Rozwijamy żagle – wzmocnienie rodzin zastępczych”,
 • naliczanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu,
 • odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń.