Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Kolejne wspólne spotkanie PZKW i MGI

dodano: 2014-09-17 12:57:33

W dniu 12 września 2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku odbyło się kolejne wspólne spotkanie członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.

W pierwszej części spotkania wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Pani Urszula Szukała Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Pani Aleksandra Brasewicz doradca zawodowy. Pani Kierownik przedstawiła członkom PZKW i MGI ofertę współpracy, która będzie się odbywać na mocy porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W ramach zawartego porozumienia WUP oferuje świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie poradnictwa zawodowego w formie  indywidualnej oraz grupowej. Zwiększy się również dostępność do poradnictwa zawodowego poprzez zorganizowanie dyżurów doradcy zawodowego w siedzibie PCPR. Oferowane usługi będą skierowane do klientów Centrum oraz ośrodków pomocy społecznej powiatu słupskiego.

W drugiej części spotkania omówiono realizację rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz postęp w realizacji kontraktów rodzinnych zawartych z 10 rodzinami uczestniczącymi w projekcie. Dokonano również uzgodnień dotyczących organizacji festynu dla rodzin, który odbędzie się w dniu 20 września br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

 Kolejne spotkanie wspólne obu grup odbędzie się w listopadzie 2014 r.

Galeria zdjęć