Dziś jest czwartek 25 lipca 2024, imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Za nami warsztat umiejętności rodzicielskich

dodano: 2020-07-10 11:08:19

logotypy Unii Europejskiej

W dniach 02.07.2020 r. oraz 06.07.2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przeprowadzono warsztat umiejętności rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą. Tematyka warsztatów została dobrana do potrzeb rodziców zastępczych w celu polepszeniu komunikacji w rodzinie, między członkami rodziny i innymi osobami. Podczas spotkań poruszano m.in. kwestie budowania i rozwijania więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, komunikacji, problemów młodych ludzi, postaw rodzicielskich, rozwiązywania konfliktów oraz współpracy z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Rodzice zastępczy zostali wyposażeni w wiedzę przydatną w wychowaniu dzieci. Mieli możliwość poznać komunikację sprzyjającą budowaniu relacji i otwartości opartej na porozumieniu bez przemocy. Tematyka zajęć pobudziła do refleksji nad prezentowanymi przez opiekunów postawami rodzicielskimi  i ich wpływu na wychowanie dzieci. Uczestnicy brali udział w dyskusji, wyrażali swoje opinie na temat kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi jak również ważności  roli mężczyzny i kobiety oraz matki i ojca w życiu dziecka.

Galeria zdjęć