Dziś jest wtorek 09 sierpnia 2022, imieniny: Romana i Romualda

Moduł I - Informacje

dodano: 2020-07-03 07:33:13

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Wniosek AS A1 (P) (1) (plik pdf., rozmiar 176 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 336 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
Ulotka obszar A1 dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu (plik pdf., rozmiar 232 KB)
Lista zał MI Obszar A zadanie1 (plik doc., rozmiar 16 KB)

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Wniosek AS A2-3 (P) (1) (plik pdf., rozmiar 192 KB)
Zaoptrzebowanie na tłumacza migowego (plik pdf., rozmiar 320 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
ulotka obszar A2 dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (plik pdf., rozmiar 232 KB)
ulotka obszar A3 dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (plik pdf., rozmiar 232 KB)
Lista zał MI Obszar A zadanie 2 (plik doc., rozmiar 16 KB)

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Wniosek AS A4 (P) (plik pdf., rozmiar 192 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
ulotka obszar A4 dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu (plik pdf., rozmiar 232 KB)
Lista zał MI Obszar A zadanie 4 (plik doc., rozmiar 16 KB

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Wniosek AS B1-3-4 (P) (2) (plik pdf., rozmiar 192 KB)
Zaświadczenie lekarskie 3a okulista (plik pdf., rozmiar 332 KB)
Zaświadczenie lekarskie 3b ręce (plik pdf., rozmiar 356 KB)
Zaświadczenie lekarskie słuch (plik pdf., rozmiar 328 KB)
ulotka obszar B1 dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego  lub jego elementów oraz oprogramowania (plik pdf., rozmiar 240 KB)
ulotka obszar B3 dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego  lub jego elementów oraz oprogramowania (plik pdf., rozmiar 236 KB)
ulotka obszar B4 dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego  lub jego elementów oraz oprogramowania (plik pdf., rozmiar 1 257 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
Lista zal MI Obszar B zadanie 1,3,4 (plik doc., rozmiar 16 KB)

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Wniosek AS B2 (P) (plik pdf., rozmiar 192 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
ulotka obszar B2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektonicznego i oprogramowania (plik pdf., rozmiar 232 KB)
Lista zał MI Obszar B zdanie 2 (plik doc., rozmiar 16 KB)

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wniosek AS B5 (P) (plik pdf., rozmiar 192 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
ulotka obszar B5 dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (plik pdf., rozmiar 228 KB)
Lista zał MI Obszar B zadanie 5 (plik doc., rozmiar 16 KB)

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Wniosek AS C1 (P) (plik pdf., rozmiar 192 KB)
Zaświadczenie lekarskie C1 (plik pdf., rozmiar 468 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
ulotka obszar C1 dofinansowanie zakupu skutera lub oprzyrządowania do wózka (plik pdf., rozmiar 232 KB)
lista zał MI Obszar C zadanie 1 (plik doc., rozmiar 16 KB)

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wniosek AS C2 (P) (plik pdf., rozmiar 192 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
ulotka obszar C2 dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym (plik pdf., rozmiar 220 KB)
Lista zał MI Obszar C zadanie 2 (plik doc., rozmiar 16 KB)

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Wniosek AS C3 (P) (plik pdf., rozmiar 192 KB)
Zaświadczenie lekarskie do c3 (plik pdf., rozmiar 344 KB)
oferta cenowa c3 (plik pdf., rozmiar 268 KB)
ulotka obszar C3 dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowanonowoczesne rozwiązania techniczne (plik pdf., rozmiar 244 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
Lista zał MI Obszar C zadanie 3 (plik doc., rozmiar 16 KB)

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Wniosek AS C4 (P) (plik pdf., rozmiar 196 KB)
oferta cenowa naprawy protezy c4 (plik pdf., rozmiar 264 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
Lista zał MI Obszar C zadanie 4 (plik doc., rozmiar 16 KB)

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Wniosek AS C5 (P) (plik pdf., rozmiar 192 KB)
zaświadczenie lekarskie do C5 (plik pdf., rozmiar 296 KB)
ulotka obszar C5 dofinansowanie zakupu skutera lub oprzyrządowania do wózka (plik pdf., rozmiar 232 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
Lista zał MI Obszar C zadanie 5 (plik doc., rozmiar 16 KB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wniosek AS D (P) (plik pdf., rozmiar 188 KB)
ulotka obszar D dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną (przedszkola) (plik pdf., rozmiar 236 KB)
Klauzula informacyjna PFRON (plik pdf., rozmiar 340 KB)
Lista zał MI Obszar D (plik doc., rozmiar 16 KB)

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) od dnia 1 marca 2020 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.