Dziś jest niedziela 25 lutego 2024, imieniny: Wiktora i Cezarego

Informacje dla wnioskodawców w module I

dodano: 2022-03-02 09:56:06

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 173 KB)
Zaświadczenie lekarskie ( plik pdf., rozmiar 330 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I ( plik pdf., rozmiar 408 KB)
Ulotka informacyjna do Obszar A zadanie 1 (plik pdf., rozmiar 397 KB

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 183 KB)
Zapotrzebowanie na tłumacza migowego (plik pdf., rozmiar 317 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar A zadanie 2 i 3 ( plik pdf., rozmiar 410 KB)
Ulotka - Obszar A – likwidacja bariery transportowej, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ( plik pdf., rozmiar 239 KB)
Ulotka - Obszar A - likwidacja bariery transportowej, Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (plik pdf., rozmiar 412 KB)

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar A zadanie 4 ( plik pdf., rozmiar 404KB)
Ulotka Obszar A – likwidacja bariery transportowej, Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (plik pdf., rozmiar 484 KB)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Wzór zaświadczenia lekarskiego do Obszaru B ( plik pdf., rozmiar 426 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar B zadanie 1 ( plik pdf., rozmiar 411 KB)
Ulotka - Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( plik pdf., rozmiar 419 KB)

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników do wniosku MI Obszar B zadanie 2 (plik pdf., rozmiar 406 KB)
Ulotka Obszar B1 i B2 ( plik pdf., rozmiar 423 KB)

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniemo niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 193 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar B zadanie 3 i 4 (Plik pdf., rozmiar 411 KB)
Wzór zaświadczenia lekarskiego do Obszaru B ( plik pdf., rozmiar 426 KB)
Ulotka - Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego ( plik pdf., rozmiar 409 KB)
Ulotka - Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego (plik pdf., rozmiar 408 KB) 

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 191 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników do wniosku (plik pdf., rozmiar 406 KB)
Ulotka Obszar B zadanie 5 (plik pdf., rozmiar 463 KB)

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 163 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 467 KB)
Lista załączników do wniosku (plik pdf., rozmiar 406 KB)
Ulotka obszar C (plik pdf., rozmiar 326 KB)

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników do wniosku (plik pdf., rozmiar 406 KB)
Ulotka obszar B zadanie 2 (plik pdf., rozmiar 301 KB)

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 342 KB)
Oferta cenowa (plik pdf., rozmiar 265 KB)
Oferta cenowa- proteza (plik pdf., rozmiar 428 KB)
Kosztorys (plik pdf., rozmiar 255 KB)
Lista załączników do pobrania (plik pdf., rozmiar 406 KB)
Ulotka C3 i C4 (plik pdf., rozmiar 411 KB)

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 190 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Oferta cenowa naprawy protezy (plik pdf., rozmiar 264 KB)
Wzór nr 10– C4_O - naprawa protezy (plik pdf., rozmiar 256 KB)
Wzór nr 12 – C4_K - kosztorys naprawy protezy (plik pdf., rozmiar 256 KB)
Lista załączników do wniosku (plik pdf., rozmiar 404 KB)
Ulotka Obszar C3 i C4 (plik pdf., rozmiar 411 KB)

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 190 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 296 KB)
Lista załączników do wniosku (plik pdf., rozmiar 406 KB)
Ulotka Obszar C5 (plik pdf., rozmiar 227 KB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 185 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników do wniosku (plik pdf., rozmiar 404 KB)
Ulotka Obszar D (plik pdf., rozmiar 232 KB)

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2022 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2022 roku.

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust 5 programu. 

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 4. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 5. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2022 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. w 2021 lub w 2022 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 7. pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium – liczba punktów preferencyjnych wynosi 45,
 8. posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności - liczba punktów preferencyjnych wynosi 5.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wystarczy uzyskać 10 punktów, aby wniosek był od razu realizowany.