Dziś jest niedziela 25 lutego 2024, imieniny: Wiktora i Cezarego

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność- Aktywność- Mobilność!” Dostępne mieszkanie

dodano: 2022-08-04 09:23:45

logotypy

Informujemy, że Powiat Słupski przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu „Samodzielność- Aktywność- Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

  1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom 0,
  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie pfron.org.pl. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” https://sow.pfron.org.pl. Nabór wniosków trwać będzie od 3 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku.