Dziś jest sobota 25 maja 2024, imieniny: Urbana i Grzegorza

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

dodano: 2023-08-31 13:53:53

W Module I  można uzyskać dofinansowanie do:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu) – 70.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 393 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 335 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 159 KB)
Lista zał MI Obszar A zadanie1 (plik pdf., rozmiar 102 KB)

Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego) – 5.280 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd Moduł I (plik pdf., rozmiar 393 KB)
Zapotrzebowanie na tłumacza migowego (plik pdf., rozmiar 317 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników do wniosku Moduł I Obszar A zadanie 2 i 3 ( plik pdf., rozmiar 410 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 31 KB)

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu) – 4.400 zł;

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 188 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 31 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 98 KB)

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),

 • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,
 • dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 10.000 zł.

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 328 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 62 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 105 KB)

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł.

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 385 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 101 KB)

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień, dysfunkcja narządu wzroku) – 10.000 zł,

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 328 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 62 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 105 KB)

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) – 6.000 zł,

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 328 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 62 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 105 KB)

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 1.650 zł,

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 374 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 100 KB)

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym) – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 369 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 467 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 100 KB)

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 3.850 zł z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 366 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 100 KB)

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • w zakresie ręki – 13.200 zł,
 • przedramienia – 28.600 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł.

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 373 KB)
Oferta cenowa (plik pdf., rozmiar 265 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 342 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 101 KB)

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, tj. w przypadku amputacji

 • w zakresie ręki – 3.960 zł,
 • przedramienia – 8.580 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł.

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 402 KB)
Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy (plik pdf., rozmiar 51 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 98 KB)

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania – 8.250 zł;

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 296 KB)
Zaświadczenie lekarskie (plik pdf., rozmiar 296 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 100 KB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Do pobrania:
Wniosek Aktywny Samorząd (plik pdf., rozmiar 386 KB)
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (plik pdf., rozmiar 338 KB)
Lista załączników (plik pdf., rozmiar 98KB)

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach Modułu I wynosi co najmniej:

 1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5,
  Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,
 2. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz
  Obszaru D,
 3. 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;

tel. (59) 848-10-98 

komórkowy 723 190 220